Αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων στο εξωτερικό: τα στοιχήματα της FIFA – Monomaxos

0
20
Αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων στο εξωτερικό: τα στοιχήματα της FIFA – Monomaxos


Το Συμβούλιο της FIFA ενέκρινε σήμερα τη σύσταση ομάδας εργασίας για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών και τη διατύπωση συστάσεων σχετικά με πιθανές αλλαγές στους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που διέπουν αγώνες εθνικών ομοσπονδιών-μελών, εκτός της επικράτειάς τους.

Ένας όρος απαράβατος, που όμως μετά την εξώδικη συμφωνία της FIFA και της Relevant, μιας μεγάλης διοργανώτριας αθλητικών γεγονότων, μπορεί πλέον να ξεπεραστεί.

Ο κύριος στόχος της ομάδας εργασίας θα είναι να μελετήσει πιθανές αλλαγές στους κανονισμούς της FIFA που διέπουν τους διεθνείς αγώνες και να εξετάσει ένα αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο σε επίπεδο Ομοσπονδίας, που αφορά τους κανόνες και τις διαδικασίες για την έγκριση ποδοσφαιρικών αγώνων ή διοργανώσεων και τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται για την έγκριση τέτοιων αγώνων ή διοργανώσεων.

Η ομάδα εργασίας θα αποτελείται από 10-15 μέλη από διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων συνδεδεμένων ενώσεων, συνομοσπονδιών, συλλόγων, πρωταθλημάτων, παικτών, οργανώσεων φιλάθλων και επίσης ιδιωτικών φορέων που ασχολούνται με τη διοργάνωση διεθνών αγώνων ή διοργανώσεων. Το Συμβούλιο της FIFA αναμένει από την ομάδα εργασίας να κάνει τις συστάσεις της τους επόμενους μήνες.

Ενώ η ομάδα εργασίας θα διατυπώσει ανεξάρτητα τις συστάσεις της, το Συμβούλιο της FIFA ζήτησε να βασίσει τις προτάσεις της στις αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, της μη διάκρισης και της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες κατά τη διατύπωση των συστάσεών της, στα ακόλουθα 10 σημεία:

 • Δικαιοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας ειδοποίησης προς τους φιλάθλους που μπορεί να χάσουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν έναν εντός ή εκτός έδρας αγώνα των ομάδων τους κατά τη διάρκεια του εθνικού πρωταθλήματος.
 • Η παροχή κατάλληλων μέτρων ώστε οι οπαδοί των ομάδων που παίζουν προτεινόμενο αγώνα εκτός της εθνικής επικράτειας να μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα στη διοργανώτρια χώρα.
 • Πιθανός αντίκτυπος στην ισορροπία της αθλητικής διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων των συμμετεχουσών ομάδων και άλλων ομάδων στο ίδιο πρωτάθλημα με εκείνες που συμμετέχουν στον πιθανό αγώνα εκτός χώρας, δεδομένου του συνήθους και ισορροπημένου προγράμματος εντός και εκτός έδρας.
 • Είτε η αντιστοίχιση είναι απλή ή μεμονωμένη αντιστοίχιση τύπου είτε αποτελεί μέρος μιας ακολουθίας αγώνων.
  Σεβασμός στην αναγνωρισμένη δομή του διεθνούς ποδοσφαίρου που βασίζεται στην αρχή της επικουρικότητας (τοπική αυτονομία και αρχή λήψης αποφάσεων).
 • Πιθανές επιπτώσεις ή/και διακοπή του πρωταθλήματος για άλλες συμμετέχουσες ομάδες στη διοργανώτρια χώρα όπου θα διεξαχθεί ο αγώνας εκτός χώρας.
 • Ο αναμενόμενος αριθμός των εν λόγω αγώνων που θα διεξαχθούν εκτός της επικράτειας ή που θα διεξαχθούν σε μια δεδομένη χώρα υποδοχής.
 • Επίδραση του προτεινόμενου αγώνα στα συμφέροντα ανάπτυξης του ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένης της διοργανώτριας χώρας όπου ο αγώνας θα διεξαχθεί εκτός της επικράτειάς της.
 • Ικανότητα της φιλοξενούσας ένωσης να διασφαλίζει όλα τα στοιχεία ακεραιότητας του αγώνα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των φιλάθλων και των παικτών, της πρόληψης στημένων αγώνων και των πρωτοκόλλων κατά του ντόπινγκ.
 • Οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες ή παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την ακεραιότητα του παιχνιδιού ή την ασφάλεια και την ευημερία των φιλάθλων, των παικτών ή του προσωπικού.

naftemporiki.gr