Επιδοτούμενες διακοπές στην Βόρεια Εύβοια – Έρχεται νέα κλήρωση για voucher έως 150 ευρώ

0
265
Επιδοτούμενες διακοπές στην Βόρεια Εύβοια – Έρχεται νέα κλήρωση για voucher έως 150 ευρώ

Για δεύτερη χρονιά θα δοθεί voucher για οικονομικές διακοπές, για τη βόρεια Εύβοια. Συγκεκριμένα, χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης έως 150 ευρώ προβλέπεται στο πρώτο οικονομικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης σε όσους επιλέξουν ως τουριστικό προορισμό για το έτος 2023 τις περιοχές της βόρειας Εύβοιας, που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, κατόπιν αίτησης του δικαιούχου στην ειδική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), καταχωρίζοντας τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία, τα οποία και διαβιβάζονται στη συνέχεια, στο πιστωτικό ίδρυμα ή στον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, αποκλειστικά για τον σκοπό της έκδοσης της κάρτας. Η κάρτα χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλαγών για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται στην ειδική εφαρμογή ορίζεται η ΕΔΥΤΕ Α.Ε..

Επιδότηση

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 100 ευρώ για τον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού και σε 150 ευρώ για τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη.

Η ψηφιακή κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη για 30 ημέρες από την έκδοσή της. Όπως προβλέπει τοάρθρο 56 του νομοσχεδίου:

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας βάσει της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2022. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Ωφελούμενοι των δικαιούχων ορίζονται:

  • τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022 και
  • ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Σε περιπτώσεις συζύγων ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι, ο ένας εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.

Ποιοι δεν καθίστανται δικαιούχοι:

  • οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της περιόδου 2022-2023 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της περιόδου 2023-2024, ανεξαρτήτως από το αν γίνει, τελικώς, χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι, καθώς και
  • οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Τα ειδικότερα ζητήματα για την εξειδίκευση των συναφών παροχών, οι κατηγορίες των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, η χρονική περίοδος αξιοποίησης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι κατηγορίες των δαπανών που καλύπτονται από την οικονομική ενίσχυση, ο τυχόν επιμερισμός της οικονομικής ενίσχυσης ανά κατηγορία δαπανών, ζητήματα λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής, καθώς και ζητήματα αναπροσαρμογής του ποσού της ενίσχυσης ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού.

Οι τελικοί δικαιούχοι προκύπτουν μετά από κλήρωση ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των προσώπων που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις. Εν συνεχεία, διαβιβάζονται, αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της παρ. 1, στο πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό το όνομα, το επώνυμο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη μέχρι την ημερομηνία λήξης της, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υποχρεούται άμεσα να την απενεργοποιήσει. Εναπομείναν υπόλοιπο του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο και αποκλείεται η περαιτέρω αναζήτησή του από τον δικαιούχο.