Τράπεζες: Γıατί είναι κλεıστές για 4 ημέρες – Τı θα γίνει με μıσθοδοσίες και σuναλλαγές – Monomaxos

0
18


Το Καθολικό Πάσχα επηρεάζει τη λειτουργία των τραπεζών και εν δυνάμει στις μισθοδοσίες χιλιάδων εργαζομένων

Καθώς τα καταστήματα θα είναι κλειστά για τέσσερις ημέρες.

Πώς θα γίνουν οι συναλλαγές

Συνεπώς, θα χρειαστεί ιδιαίτερη προσοχή στις συναλλαγές σας και συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις οφειλές, τις μισθοδοσίες και την εξόφληση δόσεων.

Μάλιστα, οι τράπεζες έχουν αποστείλει ειδοποίηση προς τους πελάτες τους ενημερώνοντας ότι «λόγω της εορτής του Πάσχα των Καθολικών, οι πληρωμές οφειλών και τα εμβάσματα που θα καταχωρούνται την Παρασκευή 29 Μαρτίου και τη Δευτέρα 1 Απριλίου, θα εκτελεστούν την Τρίτη 2 Απριλίου που θεωρείται ως η επόμενη εργάσιμη».

Οι μεταφορές εντός της ίδιας τράπεζας θα εκτελεστούν κανονικά, αλλά με ημερομηνία αξίας την Τρίτη 2 Απριλίου.

Σε ότι αφορά την εκτέλεση των Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών θα πρέπει να καταχωρηθεί στο αρχείο μισθοδοσίας ως ημερομηνία εκτέλεσης η Τρίτη 2 Απριλίου καθώς θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 29 Μαρτίου και τη Δευτέρα 1 Απριλίου.