Αύξηση τιμών και ζήτησης στο ηλεκτρικό σύστημα

0
85
Αύξηση τιμών και ζήτησης στο ηλεκτρικό σύστημα

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Η μέση Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς (ΤΕΑ) σημείωσε άνοδο το περασμένο επταήμερο, διαμορφούμενη στα €137.61/MWh, καταγράφοντας υψηλό 25 εβδομάδων. Η μέση ΤΕΑ εμφανίζεται αυξημένη κατά 45.51% από τη μέση ΤΕΑ της προηγούμενης εβδομάδας, με μέγιστη και ελάχιστη ΤΕΑ στα €356.45/MWh και στα €44.79/MWh αντίστοιχα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη μέση ΤΕΑ ανά ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας επετεύχθη την περασμένη Πέμπτη φτάνοντας τα €164.45/MWh.

Την προηγούμενη εβδομάδα οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη κυμάνθηκαν από €110/MWh έως €139/MWh, ενώ η τιμή ηλεκτρισμού στην Ελλάδα παραμένει μία από τις υψηλότερες στη ΝΑ Ευρώπη.

Πιο αναλυτικά η άνοδος της θερμοκρασίας, που αποτυπώθηκε στην αυξημένη εβδομαδιαία ζήτηση (+13%), σε συνδυασμό με τις ανοδικές τάσεις στις διεθνείς τιμές φυσικού αερίου και την άπνοια στην Κεντρική Ευρώπη, πίεσαν προς τα πάνω τις τιμές του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Η εγχώρια εβδομαδιαία ζήτηση ηλεκτρισμού διαμορφώθηκε στις 1.19 TWh καταγράφοντας άνοδο 13%, ενώ αντίστοιχα το ωριαίο φορτίο αυξήθηκε κατά 806 MW. Η συνολική εβδομαδιαία ζήτηση στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε στις 1,321 GWh, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαγωγικές ροές του ελληνικού συστήματος (130 GWh).

Οι μονάδες ΑΠΕ, με μέση ημερήσια παραγωγή 69.5 GWh, είδαν τη συνεισφορά τους στο εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου να διαμορφώνεται στο 43%. Η εβδομαδιαία παραγωγή των ΑΠΕ διαμορφώθηκε στις 487 GWh, σημειώνοντας πτώση 4% σε επίπεδο εβδομάδας. Οι υδροηλεκτρικές μονάδες κάλυψαν το 8% της ζήτησης, εγχέοντας στο σύστημα 86 GWh (+4% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα). Οι μονάδες φυσικού αερίου είχαν εβδομαδιαία παραγωγή 508 GWh καλύπτοντας το 45% της ζήτησης, ενώ η λιγνιτική παραγωγή με 26 GWh κάλυψε μόλις το 2% της ζήτησης ηλεκτρισμού.

Όσον αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτή κορυφώθηκε στις 179,763 MWh την περασμένη Πέμπτη (24/8), με το χαμηλό εβδομάδας να καταγράφεται την Κυριακή (27/8) στις 155,248 MWh και με τη συνολική ζήτηση όλης της εβδομάδας να φτάνει τις 1,190,664 MWh, πιο υψηλά κατά 12.84% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα που ανήλθε στις 1,055,216 MWh. Το μέσο φορτίο συστήματος ανήλθε στα 7,087 MW, με ελάχιστο και μέγιστο φορτίο συστήματος για την προηγούμενη εβδομάδα 5,269 MW και 8,473 MW αντίστοιχα.

To 61% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας την προηγούμενη εβδομάδα αφορούσε την χαμηλή τάση (πάνω από τις 720 GWh), συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, το 19% την μέση τάση (περί τις 228 GWh), το 11% αντιστοιχούσε στην υψηλή τάση (περί τις 136 GWh), δηλ. στην ενεργοβόρα βιομηχανία, το 7% (περί τις 86 GWh) στο σύστημα της Κρήτης, ενώ υπήρξαν και απώλειες της τάξεως του 2%.

Επιπλέον, το εβδομαδιαίο μίγμα καυσίμου της Ελλάδας διαμορφώθηκε κυρίως από φυσικό αέριο (45%), Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (43%), μεγάλα υδροηλεκτρικά (8%), καθαρές εισαγωγές (2%) και λιγνίτη (2%). Σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, παρατηρήθηκε αύξηση στο μερίδιο του φυσικού αερίου (ήταν στο 36%), καταγράφηκε πτώση στα μερίδια του λιγνίτη (ήταν στο 6%) και των ΑΠΕ (ήταν στο 50%), το μερίδιο των μεγάλων υδροηλεκτρικών παρέμεινε αμετάβλητο, ενώ η συνεισφορά των καθαρών εισαγωγών ήταν μηδενική. Το σύστημα της Ελλάδας είχε εισαγωγικό χαρακτήρα την προηγούμενη εβδομάδα, με τις καθαρές εισαγωγές να ανέρχονται στις 22,067 ΜWh.

Αξίζει να αναφερθεί τέλος ότι η παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο και ΑΠΕ ανήλθε σε 508,152 MWh και 486,733 MWh αντίστοιχα την περασμένη εβδομάδα, ενώ η παραγωγή ενέργειας από τα νερά έφτασε τις 86,120 MWh.