Προϋπολογισμός: Υπέρβαση 2,25 δισ. ευρώ τον Ιούλιο από άμεσους και έμμεσους φόρους

0
103
Προϋπολογισμός: Υπέρβαση 2,25 δισ. ευρώ τον Ιούλιο από άμεσους και έμμεσους φόρους

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 11.38

Του Τάσου Δασόπουλου

Αυξημένα  κατά  2.246  εκατ.  ευρώ  έσοδα καταγράφει  το  ΓΛΚ  τα  φορολογικά έσοδα  για  το  7μηνο    Ιανουαρίου – Ιουλίου, κυρίως  λόγω  της  υπεραπόδοσης άμεσων  και  έμμεσων  φόρων.

Ειδικότερα   τα  έσοδα της κατηγορίας “Φόροι” ανήλθαν σε 33.667 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.246 εκατ. ευρώ ή 7,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023. Τμήμα της αύξησης αυτής, ποσού 470 εκατ. ευρώ περίπου, αφορά την παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2023, ενώ είχε εκτιμηθεί ότι το ποσό αυτό θα εισπραττόταν κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022. Το υπόλοιπο ποσό της υπερεκτέλεσης προέρχεται τόσο από την καλύτερη απόδοση των φόρων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2023, Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής : 

• Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 13.365 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 631 εκατ. ευρώ.
• Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 3.896 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 76 εκατ. ευρώ.
• Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 1.779 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 26 εκατ. ευρώ.
• Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 10.112 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 825 εκατ. ευρώ.
.  Θα  πρέπει   να  σημειωθεί   ότι   τα  2,246   δισ.  ευρώ   είναι   ταμειακή   υπέρβαση   των   εσόδων. Η  πραγματική   υπέρβαση   στα   έσοδα   αν  αφαιρέσουμε   από  την   συνολική   υπέρβαση   των  εσόδων   τα 370   εκ ευρώ   που  αφορούν   τα  τέλη   του 2023  360   εκ ευρώ   που   είναι   φόρος   εισοδήματος   του  2022   και 638   εκ   ευρώ   που   είναι   η   αυξημένη   επιστροφή   φόρων   η    καθαρή   υπέρβαση    των  φορολογικών  εσόδων   είναι  870   εκ  ευρώ.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023 ανήλθαν στα 38.583 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.423 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (40.006 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2023, ενώ παρουσιάζονται αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κατά 295 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων πληρωμών τόκων κατά 1.552 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και αντίρροπες μεταβολές σε λοιπές κατηγορίες δαπανών.
 
Με βάση   την  πορεία   εσόδων  και δαπανών, το  πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 3.558 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1.830 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 1.161 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022.