36.7 C
Athens
ΑρχικήΟικονομικά νέαAEGEAN: Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της - Monomaxos

AEGEAN: Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της – Monomaxos


Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή αλλιώς Aegean Airlines ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 30 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία διεξήχθη αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, και συγκεκριμένα με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο.

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, 214 μέτοχοι της Aegean Airlines, που εκπροσωπούν 68.570.804 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, επί συνόλου 89.925.600 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 76,25% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, μη υπολογιζόμενων των 241.500 ιδίων μετοχών της Εταιρείας.

Έτσι, συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου και καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) για τη χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 12.03.2024 και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 12.03.2024.

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος στους μετόχους και καταβολής αμοιβών από τα κέρδη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων για τη χρήση 2023 και τη διανομή μερίσματος 0,75 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της Εταιρείας.

Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με 0,04 ευρώ ανά μετοχή και, συνεπώς, οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε 0,71 ευρώ ανά μετοχή.

Τα διανεμητέα ποσά που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές θα προσαυξήσουν τα διανεμητέα ποσά των λοιπών μετοχών και το ακριβές ποσό ανά μετοχή θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία μετά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date, όπως ορίζεται κατωτέρω.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) την Τρίτη, 21 Μαΐου 2024 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024 (Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος – Cut-off Date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024.

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή συνολικού ποσού 3.030.000 ευρώ ως αμοιβή από τα κέρδη της χρήσης 2023 σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και συγκεκριμένα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Πρόεδρο του Δ.Σ., σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να καθορίσει τις υπόλοιπες λεπτομέρειες και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023, την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

ΘΕΜΑ 4: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και έγκριση της αμοιβής τους.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ενέκρινε τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) της εταιρικής χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», με έδρα Λεωφόρος Συγγρού 44, 117 42, Αθήνα, Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ενέκρινε το διορισμό του κ. Βασίλειου Καμινάρη του Γεωργίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 20411, ως τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και της κ. Ανδριανής Κάρτου του Γρηγορίου, με ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.: 51411, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η συνολική αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας διαμορφώνεται στο ποσό των 209.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό οικονομικό έλεγχο της Εταιρείας και του Ομίλου της χρήσης 2024 και για τον έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης έτους 2024.

ΘΕΜΑ 5: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, η οποία κατόπιν σχετικής γνώμης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5.04.2024 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2023.

ΘΕΜΑ 6: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023. Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της υποβληθείσας Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τη χρήση 2023, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι η Έκθεση περιλαμβάνει την περιγραφή της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθεί η Εταιρεία.

ΘΕΜΑ 7: Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε γνώση της υποβληθείσας αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία υπέβαλλαν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Η σχετική αναφορά- έκθεση των ανεξάρτητων μη-εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τέθηκε υπόψιν των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 8: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 9: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του. Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την επανεκλογή των μελών του υφιστάμενου δωδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί την τετραετία, το οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη:

 1. Ευτύχιος Βασιλάκης του Θεοδώρου,
 2. Αναστάσιος Δαυίδ του Γεωργίου,
 3. Παναγιώτης Λασκαρίδης του Κωνσταντίνου,
 4. Δημήτριος Γερογιάννης του Χριστοδούλου,
 5. Γεώργιος Βασιλάκης του Θεοδώρου,
 6. Στυλιανή Δημαράκη του Αναστασίου,
 7. Κωνσταντίνος Καλαμάτας του Αλέξανδρου,
 8. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος του Βασιλείου,
 9. Νικόλαος-Γεώργιος Νανόπουλος του Κωνσταντίνου,
 10. Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ,
 11. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου του Θεόδωρου και
 12. Νικόλαος Σοφιανός του Κωνσταντίνου.

Εξ’ αυτών, ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας οι κ.κ. Κωνσταντίνος Καλαμάτας του Αλέξανδρου, Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου του Θεόδωρου και Νικόλαος Σοφιανός του Κωνσταντίνου.

ΘΕΜΑ 10: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 ,– καθορισμός είδους, θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την απανεκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία η οποία θα συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίασή του, δεδομένου ότι η εν λόγω Επιτροπή θα αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 11: Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρίας.

monomaxos.gr
monomaxos.grhttp://monomaxos.gr
Ανακαλύψτε έναν κόσμο γνώσης και έμπνευσης στο Monomaxos, το ενημερωτικό μας ιστολόγιο. Εξερευνήστε συναρπαστικά άρθρα σε μια ποικιλία θεμάτων, από επιστήμη και τεχνολογία έως τρόπο ζωής και ταξίδια. Βυθιστείτε σε ενδιαφέρουσες πληροφορίες που θα σας φωτίσουν και θα σας διασκεδάσουν, με ένα μόνο κλικ.
RELATED ARTICLES

Πληθωρισμός: Ποιοι είναι οι διεθνείς και ποιοι οι εγχώριοι παράγοντες ανόδου των τιμών – Monomaxos

Το φαινόμενο του πληθωρισμού διατηρείται καλά παρά τα συχνά σκαμπανεβάσματα, καθώς εγχώριοι...

Wall Street: Κλείσιμο με πτώση σημείωσαν για τον Dow Jones – Monomaxos

Απώλειες κατέγραψε χθες (20.7.2024) το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street,...

Δημοφιλέστερα Αρθρα

Ούτε Μπάρκα, ούτε Καινούργιου! Ο Φίλιππος Τσαγκρίδης ανέβασε φωτογραφία με την πιο πολυσυζητημένη φημολογούμενη σύντροφό του

Μπορεί τους τελευταίους μήνες να τον έχουν συνδέσει με κάθε διάσημη ή μη κυρία της showbiz, ωστόσο ο ίδιος δεν έχει σχολιάσει ποτέ...

Ντόναλντ Τραμπ: Η δωρεά 6.000 δολαρίων στην Καμάλα (pics)

Μια δωρεά πολλών χιλιάδων δολαρίων που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στην Καμάλα Χάρις, τότε γενική εισαγγελέα της Καλιφόρνια, το 2011 ήρθε ξανά στο προσκήνιο...

Ντέμη Γεωργίου: «Μας είπε ότι αν κλείσει τα μάτια του θα «φύγει»»

Ο ξαφνικός θάνατός του Ντέμης Γεωργίου του σηπτικό σοκ αφού μια βακτηριακή λοίμωξη του προκάλεσε πόνο και στην εκπομπή «La Hora de la Sociedad...

Ο εντυπωσιακός αυτοκινητόδρομος 75 χλμ που θα ανανεώσει τη δυτική Ελλάδα

Ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου έχει μήκος 74,8 χλμ, εκ των οποίων τα 13 χλμ οφείλονται σε βελτιώσεις στην υφιστάμενη εθνική οδό, ενώ τα...