ΕΚΤ: Έρχονται νομισματικά μέτρα για να ανακοπεί η μείωση της τραπεζικής ρευστότητας – Monomaxos

0
20


Παρεμβάσεις σε επίπεδο νομισματικής πολιτικής ανακοίνωσε σήμερα (13.3.2024) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προκειμένου να ανακόψει την πορεία σταδιακής μείωσης της ρευστότητας των τραπεζών, προσαρμόζοντας το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων. 

Η ρευστότητα αυτή θα παρέχεται με έναν ευρύ συνδυασμό μέσων προκειμένου να εξασφαλίζεται πως η εφαρμογή της πολιτικής θα εξακολουθήσει να είναι αποτελεσματική, εύρωστη, ευέλικτη και αποδοτική στο μέλλον, καθώς θα ομαλοποιείται ο ισολογισμός της ΕΚΤ.

Οι πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης (ΠΚΑ) θα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο ως προς την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των τραπεζών και θα συνεχίσουν να διενεργούνται μέσω δημοπρασιών σταθερού επιτοκίου με πλήρη κατανομή ποσού έναντι ευρέος πλαισίου εξασφαλίσεων.

Η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου των ΠΚΑ και του επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα μειωθεί σε 15 μονάδες βάσης από τις 18 Σεπτεμβρίου 2024.

Οι βασικές παράμετροι του λειτουργικού πλαισίου προβλέπεται να επανεξεταστούν το 2026, με βάση την εμπειρία που θα αποκτηθεί στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, ή νωρίτερα, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Σκοπός του λειτουργικού πλαισίου είναι να καθοδηγεί τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια στις χρηματαγορές σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τη νομισματική πολιτική