Πως επηρεάζουν τα αυξημένα επιτόκια τις ΑΠΕ σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα – Monomaxos

0
15


Πιο ευαίσθητες από τα ορυκτά καύσιμα είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στις αυξήσεις των επιτοκίων, όπως προκύπτει από ανάλυση της Wood Mackenzie.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία εκτιμά ότι μια άνοδος 2% στα επιτόκια μεταφράζεται στις ΑΠΕ σε άνοδο του κόστους παραγωγής κατά 20%, έναντι μόλις 11% για τις μονάδες αερίου.

Οι αναλυτές αναμένουν μια παρατεταμένη περίοδο υψηλών επιτοκίων σε βάθος ακόμη και δεκαετιών που προφανώς θα επηρεάσει την ταχύτητα της ενεργειακής μετάβασης.

Τονίζεται, επίσης, ότι τα υψηλά επιτόκια λειτουργούν αρνητικά και για τις αναδυόμενες πράσινες τεχνολογίες που απαιτούν σημαντικές επενδύσεις. Αυτό αφορά την αποθήκευση, το υδρογόνο και την δέσμευση άνθρακα μεταξύ άλλων.

Προκειμένου να βρεθεί λύση για το πρόβλημα, η Wood Mackenzie θεωρεί ότι τα κρατικά κίνητρα είναι δύσκολη υπόθεση λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών.

Ως εκ τούτου, η προσοχή στρέφεται στη μέγιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων επιδοτήσεων, στη διεθνοποίηση της αγοράς εκπομπών CO2 και στην περαιτέρω ενίσχυση της κλιματικής χρηματοδότησης.