Τρίτη, 26 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΟικονομικά νέαΣΒΕ: Ζητούμενη η στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος -...

ΣΒΕ: Ζητούμενη η στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος – Monomaxos


Την στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο υψηλό ενεργειακό, ειδικά στο κομμάτι του ηλεκτρικού ρεύματος, πρόταξε με δηλώσεις της η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) Λουκία Σαράντη, σημειώνοντας ωστόσο ότι η πολύ υψηλή κερδοφορία για κάποιες επιχειρήσεις στο κλάδο των τροφίμων αποτελεί πρόκληση.

Σε ότι αφορά το ρεύμα, η πρόεδρος του ΣΒΕ τόνισε ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλές στην Ελλάδα και απέχουν πολύ από την προ κρίσης περιόδου, ενώ σημείωσε ότι έχει ζητηθεί η παρέμβαση από την Πολιτεία, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ακόμη.

Η Λ. Σαράντη ανέφερε ότι όντως το 2023 ήταν μία εξαιρετική χρονιά για τις επιχειρήσεις, ωστόσο δεν θα πρέπει να την συγκρίνει κάποιος με το 2022, που ήταν μία χρονιά με κατάλοιπα ακόμη από τον Covid και ως εκ τούτου μία τέτοια σύγκριση δεν είναι μπορεί να είναι θεμιτή. Ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα πέρασε κάποιες εξαιρετικά δύσκολες χρονιές όπως αυτές του 2015 έως και το 2017 και όποιες επιχειρήσεις κατάφεραν να μείνουν όρθιες είναι ήρωες.

Οι προτάσεις του ΣΒΕ για την επόμενη ημέρας της βιομηχανίας, είναι οι εξής:

Έλλειψη προσωπικού: Το πρώτο βασικό ζήτημα που απασχολεί το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας -και ιδιαίτερα την περιφέρεια λόγω δημογραφικού- είναι η αδυναμία εξεύρεσης κατάλληλου προσωπικού. Η επίλυση του ζητήματος αυτού μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας κάτω από 10% έως το 2027, ενώ μπορεί να αποτελέσει όχημα για την αλλαγή των προτύπων απασχόλησης και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που πηγάζουν από την ανεργία.

Υπάρχουν λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του «Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», η ορθή διασύνδεση της τεχνικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας με θέσπιση της υποχρεωτικότητας πρακτικής άσκησης, η χρηματοδότηση από φορείς ιδιωτικού τομέα για τεχνική εκπαίδευση, η παροχή ισχυρών κινήτρων για την ανάσχεση του κύματος αστυφιλίας, καθώς και νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε πρόσφυγες και μετανάστες να απασχοληθούν στη βιομηχανία.

Υποδομές: Οι σύγχρονες υποδομές αποτελούν σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης και διευκόλυνσης επενδύσεων. Όμως, σε μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας, διαπιστώνονται σημαντικές ελλείψεις, ενώ η κακή ποιότητα των δικτύων και του ηλεκτρικού ρεύματος αποτελούν μόνιμο πρόβλημα. Έχουμε προτείνει λύσεις όπως η ενίσχυση της «χωρητικότητας» του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η αναβάθμιση των υποδομών internet «υψηλών ταχυτήτων», η αναβάθμιση των υποδομών των λιμανιών της Πρέβεζας και της Αλεξανδρούπολης. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να εστιάσουμε ιδίως στην επιτάχυνση των διαδικασιών ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ και στα έργα επέκτασης του προβλήτα 6 του λιμένα της Θεσσαλονίκης.

Διεύρυνση της παραγωγικής βάσης: Αποτελεί αδήριτη ανάγκη, ούτως ώστε να επιταχυνθεί η μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Ο στόχος της αύξησης των εξαγωγών στο 60% του ΑΕΠ έως το 2030 εξαρτάται απολύτως από την ενίσχυση της εξωστρέφειας του παραγωγικού συστήματος της χώρας και την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Χρειάζεται όμως, πέρα από την ταχύτατη εξειδίκευση της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία», δημιουργία φιλικού νομοθετικού πλαισίου για τις επενδύσεις και κωδικοποίηση του, ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και μείωση της φοροδιαφυγής. Είναι σημαντικό να δοθεί μια ανάσα στις επιχειρήσεις, με κατάργηση ειδικών τελών και επιβαρύνσεων -όπως π.χ. η εισφορά ποσοστού 0,6% της ΑΝΕ 128 στα δάνεια.

Ερευνητικά προγράμματα: Το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βόρειας Αμερικής εξακολουθεί να υφίσταται και αυτό πλήττει την πατρίδα μας. Αυξημένη χρηματοδότηση σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την τεχνολογική ανάπτυξη, παροχή ειδικών και αυξημένων κινήτρων για προσέλκυση ξένων επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας, δημιουργία προγραμμάτων ανάσχεσης του brain drain και προσέλκυσης Ελλήνων του εξωτερικού και αλλοδαπών στελεχών υψηλής εξειδίκευσης, είναι προτάσεις που μπορούν να μειώσουν το «τεχνολογικό έλλειμμα» της χώρας μας.

Επιχειρηματικό περιβάλλον: Η έννοια του «φιλικού» ρυθμιστικού περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και την προσέλκυση επενδύσεων. Για να γίνει πραγματικότητα, χρειάζεται ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων κάθε νέας νομοθετικής παρέμβασης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και περαιτέρω απλούστευση του ισχύοντος πλαισίου.

Βιώσιμη ανάπτυξη: Απολύτως καθοριστική για το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας, όμως είναι και η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και προσαρμογής στις αρχές της πράσινης οικονομίας, διαμορφώνουν ένα νέο επιχειρηματικό πρότυπο. Χρειάζονται καμπάνιες ενημέρωσης, ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων στις βιομηχανίες, αυξημένη χρηματοδότηση επενδύσεων και προγραμμάτων, για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τις αρχές της «κυκλικής οικονομίας».

Ενεργειακό κόστος: Ένα πρόβλημα που απασχολεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και κατ’ εξοχήν όσους δραστηριοποιούνται στο επιχειρείν, είναι οι υπέρογκες αυξήσεις στα τιμολόγια ενέργειας τα προηγούμενα χρόνια. Το υψηλό κόστος ενέργειας μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ από επιχειρήσεις, την κατάργηση του πλαφόν στα διμερή συμβόλαια των βιομηχανιών με παραγωγούς, την επιτάχυνση της έγκρισης του μηχανισμού κρατικής ενίσχυσης των βιομηχανικών PPAs, την επαναφορά των χρεώσεων ΥΚΩ στα προ κρίσης επίπεδα και την ειδική πρόβλεψη για προστασία των επιχειρήσεων από την πιθανή αύξηση των τιμών.

Καινοτομία: Μπορεί να στηρίξει την εξωστρέφεια την οποία επιδιώκουμε, να δώσει νέα ώθηση ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία, αλλά και να μας προσφέρει τις πιο ισχυρές εξασφαλίσεις έναντι κάθε πιθανής εξωγενούς κρίσης που θα μπορούσε να μας επιφυλάσσει το αύριο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την μετατόπιση πόρων από την κατανάλωση του σήμερα, στη δημιουργία πλούτου του αύριο.

Και ένας τρόπος για να το επιτύχουμε αυτό είναι η χρηματοδότηση της έρευνας και της εισροής νέων διακεκριμένων επιστημόνων στα ΑΕΙ μας, καθώς και η συμμετοχή επιφανών μελών της επιχειρηματικότητας σε διοικητικά συμβούλια ΑΕΙ και ερευνητικών ιδρυμάτων. Επίσης, η διοχέτευση πόρων των Ταμείων Συνοχής και της αναμόρφωσης του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις που είναι σε θέση να εξάγουν υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες θα δείξει την έμπρακτη υποστήριξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, που μπορούν να εξασφαλίσουν υψηλές απολαβές και να δημιουργήσουν νέες καλοπληρωμένες δουλειές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

monomaxos.gr
monomaxos.grhttp://monomaxos.gr
Ανακαλύψτε έναν κόσμο γνώσης και έμπνευσης στο Monomaxos, το ενημερωτικό μας ιστολόγιο. Εξερευνήστε συναρπαστικά άρθρα σε μια ποικιλία θεμάτων, από επιστήμη και τεχνολογία έως τρόπο ζωής και ταξίδια. Βυθιστείτε σε ενδιαφέρουσες πληροφορίες που θα σας φωτίσουν και θα σας διασκεδάσουν, με ένα μόνο κλικ.
RELATED ARTICLES

Leave a reply

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Most Popular

Recent Comments

ΣΒΕ: Ζητούμενη η στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος – Monomaxos


Την στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο υψηλό ενεργειακό, ειδικά στο κομμάτι του ηλεκτρικού ρεύματος, πρόταξε με δηλώσεις της η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) Λουκία Σαράντη, σημειώνοντας ωστόσο ότι η πολύ υψηλή κερδοφορία για κάποιες επιχειρήσεις στο κλάδο των τροφίμων αποτελεί πρόκληση.

Σε ότι αφορά το ρεύμα, η πρόεδρος του ΣΒΕ τόνισε ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλές στην Ελλάδα και απέχουν πολύ από την προ κρίσης περιόδου, ενώ σημείωσε ότι έχει ζητηθεί η παρέμβαση από την Πολιτεία, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ακόμη.

Η Λ. Σαράντη ανέφερε ότι όντως το 2023 ήταν μία εξαιρετική χρονιά για τις επιχειρήσεις, ωστόσο δεν θα πρέπει να την συγκρίνει κάποιος με το 2022, που ήταν μία χρονιά με κατάλοιπα ακόμη από τον Covid και ως εκ τούτου μία τέτοια σύγκριση δεν είναι μπορεί να είναι θεμιτή. Ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα πέρασε κάποιες εξαιρετικά δύσκολες χρονιές όπως αυτές του 2015 έως και το 2017 και όποιες επιχειρήσεις κατάφεραν να μείνουν όρθιες είναι ήρωες.

Οι προτάσεις του ΣΒΕ για την επόμενη ημέρας της βιομηχανίας, είναι οι εξής:

Έλλειψη προσωπικού: Το πρώτο βασικό ζήτημα που απασχολεί το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας -και ιδιαίτερα την περιφέρεια λόγω δημογραφικού- είναι η αδυναμία εξεύρεσης κατάλληλου προσωπικού. Η επίλυση του ζητήματος αυτού μπορεί να συμβάλει στη μείωση της ανεργίας κάτω από 10% έως το 2027, ενώ μπορεί να αποτελέσει όχημα για την αλλαγή των προτύπων απασχόλησης και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που πηγάζουν από την ανεργία.

Υπάρχουν λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του «Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», η ορθή διασύνδεση της τεχνικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας με θέσπιση της υποχρεωτικότητας πρακτικής άσκησης, η χρηματοδότηση από φορείς ιδιωτικού τομέα για τεχνική εκπαίδευση, η παροχή ισχυρών κινήτρων για την ανάσχεση του κύματος αστυφιλίας, καθώς και νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε πρόσφυγες και μετανάστες να απασχοληθούν στη βιομηχανία.

Υποδομές: Οι σύγχρονες υποδομές αποτελούν σημαντικό παράγοντα προσέλκυσης και διευκόλυνσης επενδύσεων. Όμως, σε μεγάλο μέρος της ελληνικής περιφέρειας, διαπιστώνονται σημαντικές ελλείψεις, ενώ η κακή ποιότητα των δικτύων και του ηλεκτρικού ρεύματος αποτελούν μόνιμο πρόβλημα. Έχουμε προτείνει λύσεις όπως η ενίσχυση της «χωρητικότητας» του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η αναβάθμιση των υποδομών internet «υψηλών ταχυτήτων», η αναβάθμιση των υποδομών των λιμανιών της Πρέβεζας και της Αλεξανδρούπολης. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να εστιάσουμε ιδίως στην επιτάχυνση των διαδικασιών ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ και στα έργα επέκτασης του προβλήτα 6 του λιμένα της Θεσσαλονίκης.

Διεύρυνση της παραγωγικής βάσης: Αποτελεί αδήριτη ανάγκη, ούτως ώστε να επιταχυνθεί η μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Ο στόχος της αύξησης των εξαγωγών στο 60% του ΑΕΠ έως το 2030 εξαρτάται απολύτως από την ενίσχυση της εξωστρέφειας του παραγωγικού συστήματος της χώρας και την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Χρειάζεται όμως, πέρα από την ταχύτατη εξειδίκευση της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία», δημιουργία φιλικού νομοθετικού πλαισίου για τις επενδύσεις και κωδικοποίηση του, ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και μείωση της φοροδιαφυγής. Είναι σημαντικό να δοθεί μια ανάσα στις επιχειρήσεις, με κατάργηση ειδικών τελών και επιβαρύνσεων -όπως π.χ. η εισφορά ποσοστού 0,6% της ΑΝΕ 128 στα δάνεια.

Ερευνητικά προγράμματα: Το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βόρειας Αμερικής εξακολουθεί να υφίσταται και αυτό πλήττει την πατρίδα μας. Αυξημένη χρηματοδότηση σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την τεχνολογική ανάπτυξη, παροχή ειδικών και αυξημένων κινήτρων για προσέλκυση ξένων επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας, δημιουργία προγραμμάτων ανάσχεσης του brain drain και προσέλκυσης Ελλήνων του εξωτερικού και αλλοδαπών στελεχών υψηλής εξειδίκευσης, είναι προτάσεις που μπορούν να μειώσουν το «τεχνολογικό έλλειμμα» της χώρας μας.

Επιχειρηματικό περιβάλλον: Η έννοια του «φιλικού» ρυθμιστικού περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και την προσέλκυση επενδύσεων. Για να γίνει πραγματικότητα, χρειάζεται ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων κάθε νέας νομοθετικής παρέμβασης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και περαιτέρω απλούστευση του ισχύοντος πλαισίου.

Βιώσιμη ανάπτυξη: Απολύτως καθοριστική για το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας, όμως είναι και η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και προσαρμογής στις αρχές της πράσινης οικονομίας, διαμορφώνουν ένα νέο επιχειρηματικό πρότυπο. Χρειάζονται καμπάνιες ενημέρωσης, ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων στις βιομηχανίες, αυξημένη χρηματοδότηση επενδύσεων και προγραμμάτων, για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τις αρχές της «κυκλικής οικονομίας».

Ενεργειακό κόστος: Ένα πρόβλημα που απασχολεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και κατ’ εξοχήν όσους δραστηριοποιούνται στο επιχειρείν, είναι οι υπέρογκες αυξήσεις στα τιμολόγια ενέργειας τα προηγούμενα χρόνια. Το υψηλό κόστος ενέργειας μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ από επιχειρήσεις, την κατάργηση του πλαφόν στα διμερή συμβόλαια των βιομηχανιών με παραγωγούς, την επιτάχυνση της έγκρισης του μηχανισμού κρατικής ενίσχυσης των βιομηχανικών PPAs, την επαναφορά των χρεώσεων ΥΚΩ στα προ κρίσης επίπεδα και την ειδική πρόβλεψη για προστασία των επιχειρήσεων από την πιθανή αύξηση των τιμών.

Καινοτομία: Μπορεί να στηρίξει την εξωστρέφεια την οποία επιδιώκουμε, να δώσει νέα ώθηση ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία, αλλά και να μας προσφέρει τις πιο ισχυρές εξασφαλίσεις έναντι κάθε πιθανής εξωγενούς κρίσης που θα μπορούσε να μας επιφυλάσσει το αύριο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την μετατόπιση πόρων από την κατανάλωση του σήμερα, στη δημιουργία πλούτου του αύριο.

Και ένας τρόπος για να το επιτύχουμε αυτό είναι η χρηματοδότηση της έρευνας και της εισροής νέων διακεκριμένων επιστημόνων στα ΑΕΙ μας, καθώς και η συμμετοχή επιφανών μελών της επιχειρηματικότητας σε διοικητικά συμβούλια ΑΕΙ και ερευνητικών ιδρυμάτων. Επίσης, η διοχέτευση πόρων των Ταμείων Συνοχής και της αναμόρφωσης του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις που είναι σε θέση να εξάγουν υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες θα δείξει την έμπρακτη υποστήριξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, που μπορούν να εξασφαλίσουν υψηλές απολαβές και να δημιουργήσουν νέες καλοπληρωμένες δουλειές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

monomaxos.gr
monomaxos.grhttp://monomaxos.gr
Ανακαλύψτε έναν κόσμο γνώσης και έμπνευσης στο Monomaxos, το ενημερωτικό μας ιστολόγιο. Εξερευνήστε συναρπαστικά άρθρα σε μια ποικιλία θεμάτων, από επιστήμη και τεχνολογία έως τρόπο ζωής και ταξίδια. Βυθιστείτε σε ενδιαφέρουσες πληροφορίες που θα σας φωτίσουν και θα σας διασκεδάσουν, με ένα μόνο κλικ.
RELATED ARTICLES

Leave a reply

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Most Popular

Recent Comments