Μυστήριο γύρω από το εσωτερικό της Σελήνης – Οι δύο επικρατέστερες θεωρίες

0
152
Μυστήριο γύρω από το εσωτερικό της Σελήνης – Οι δύο επικρατέστερες θεωρίες

Ένα μυστήριο είναι για τους επιστήμονες τι έχει η Σελήνη κάτω από την επιφάνεια που είναι γεμάτη κρατήρες. Θεωρούν πως ο μανδύας υπάρχει πάνω από ένα εν μέρει λιωμένο στρώμα, αλλά μία νέα έρευνα υποστηρίζει πως αυτό το στρώμα μπορεί να μην υπάρχει καν. Ερευνητές από Γερμανία, Τσεχία και ΗΠΑ, υποστηρίζουν τώρα πως ο μανδύας μπορεί να είναι στερεός στο σύνολό του.

Σε αυτό το στάδιο ερευνών και βάσει των περιορισμένων γεωλογικών στοιχείων της Σελήνης που διαθέτουμε και οι δύο περιπτώσεις είναι πιθανές. Για να λύσουμε αυτό το μυστήριο χρειαζόμαστε περισσότερα σεληνιακά δείγματα.

Συγκρίνοντας τα δύο μοντέλα για να δουν ποιο εξηγεί ρεαλιστικά τις μετρήσεις που έχουμε για το σχήμα για την κίνηση της Σελήνης, βρήκαν πως και τα δύο σενάρια είναι πιθανά.

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, το εσωτερικό της Σελήνης είναι καυτό και ένα μικρό μέρος του έχει λιώσει, σχηματίζοντας ένα παχύ στρώμα αδύναμων υλικών θαμμένα κάτω από 1.000 χιλιόμετρα από την επιφάνεια.

Το μοντέλο αυτό προέκυψε καθώς οι επιστήμονες προσπαθούσαν να εξηγήσουν τις παράξενες μετρήσεις από ένα σύνολο σεισμικών σταθμών που εγκατέστησαν οι αποστολές Apollo και παρέμειναν λειτουργικοί από το 1972 έως το 1977. Η καλύτερη εξήγηση που βρήκαν για αυτές τις μετρήσεις σε συνδυασμό με παλιρροιακά φαινόμενα, είναι ένα εν μέρει λιωμένο, πυκνό στρώμα στα σύνορα μανδύα και πυρήνα.

Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο, δεν υπάρχει λιωμένο επίπεδο και η μετρήσιμη παραμόρφωση της Σελήνης εξηγείται από τη συμπεριφορά στερεών βράχων σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Σε κάθε περίπτωση, οι δύο πιθανότητες δεν μπορούν να ξεχωριστούν με τα υπάρχοντα δεδομένα.