Δευτέρα, 25 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήTravelΌλγα Κεφαλογιάννη στον ΕΤ: Νέο μοντέλο διακυβέρνησης στον τουρισμό - Ελεύθερος Τύπος

Όλγα Κεφαλογιάννη στον ΕΤ: Νέο μοντέλο διακυβέρνησης στον τουρισμό – Ελεύθερος Τύπος


Η κ. Ολγα Κεφαλογιάννη είχε θέσει τον θεμέλιο λίθο για την αναρρίχηση των μεγεθών του ελληνικού τουρισμού σε μια δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα και πλέον φιλοδοξεί, μεταξύ άλλων, να αναπτύξει μορφές τουρισμού που δύνανται να επιμηκύνουν τον τουρισμό στην Ελλάδα όλο τον χρόνο και με υψηλού εισοδήματος τουρίστες. Στη συνέντευξή της στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής η υπουργός Τουρισμού ανοίγει τα χαρτιά της αναφορικά με τα επόμενα βήματά της, κινήσεις που θα αναδεικνύουν τη βιωσιμότητα των προορισμών, αλλά συνάμα θα δίδουν ώθηση στην προσέλκυση επενδύσεων.

Η επιστροφή σας στο υπουργείο Τουρισμού συνοδεύεται με νομοθετικές πρωτοβουλίες αλλά και δράσεις που αγγίζουν θεμελιώδη ζητήματα του ελληνικού τουρισμού. Τι αναμένουμε εντός του 2024;

Με τον Ν. 5061/2023 κάναμε ένα πρώτο αλλά απαραίτητο βήμα προς τον στόχο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Με τη θεσμοθέτηση συμβουλευτικών οργάνων, όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού και το Παρατηρητήριο για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο, στοχεύουμε στον σχεδιασμό μιας ισόρροπης ανάπτυξης, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στις επιμέρους περιφέρειες, αλλά και στη συστηματική μέτρηση και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων του τουρισμού.

Για τo επόμενο διάστημα έχουν δρομολογηθεί θεσμικές παρεμβάσεις που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, στον εκσυγχρονισμό των λειτουργικών προδιαγραφών των καταλυμάτων και εναρμόνιση του συστήματος κατάταξης των καταλυμάτων σε κατηγορίες κατά τα πρότυπα κατάταξης που προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης τουριστικών υποδομών, όπως οι τουριστικοί λιμένες και οι εγκαταστάσεις τουρισμού υγείας και ευεξίας.

Επεξεργαζόμαστε, επίσης, την περαιτέρω εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών, όπως και του πλαισίου για τους Πρότυπους Τουριστικούς Προορισμούς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, καθώς επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε και να οριοθετήσουμε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης στον τουρισμό, στο οποίο θα εμπλέκονται και θα συνεργάζονται ο ιδιωτικός τομέας, η κεντρική κυβέρνηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τι θα εμπεριέχει το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο στον τουρισμό;

Είναι σαφές ότι η ορθολογική και με μέτρο ανάπτυξη του τουρισμού απαιτεί μακροχρόνιο σχεδιασμό με ορισμό αρχών, κανόνων και προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και προοπτικές της χώρας και των περιοχών (ορεινών, νησιωτικών, παράκτιων, αστικών κέντρων). Προϋποθέτει, επιπλέον, την ανάπτυξη βασικών υποδομών υποστήριξης (π.χ. μεταφορές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.), αλλά και ορθολογικό συνδυασμό με τις άλλες δραστηριότητες, πέραν του τουρισμού, σε κάθε περιοχή.

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό θα αποτελέσει ένα σημαντικό θεσμικό εργαλείο για την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την τουριστική αγορά, καθώς προσδιορίζει έναν οργανωμένο τρόπο ανάπτυξης και θέτει σταθερές και ξεκάθαρες βάσεις για τη χρήση της γης στην τουριστική δραστηριότητα.

Οι κατευθύνσεις του θα προσφέρουν, επιπλέον, ένα πλαίσιο, με ξεκάθαρους κανόνες, που είναι απαραίτητο για τα χωροταξικά σχέδια των περιφερειών και τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια. Επίσης, οι κατευθύνσεις αυτές θα συμβάλουν καίρια στη διατύπωση εφικτών επενδυτικών προτάσεων στον τουρισμό, ενώ θα διευκολύνουν και τις διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισής τους.

Οσον αφορά στον τουρισμό Υγείας, είχατε βάλει το νερό στο αυλάκι, όμως η προσπάθειά σας δεν είχε συνέχεια. Τι ετοιμάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση;

Tο 2013 εισαγάγαμε ως υπουργείο Τουρισμού θεσμικό πλαίσιο για τον ιατρικό τουρισμό, ως μίας από τις κατηγορίες του τουρισμού υγείας. Είχαν τεθεί τότε οι ελάχιστοι όροι και προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας: η υποχρεωτική πιστοποίηση των παρόχων ιατρικού τουρισμού, η τήρηση μητρώου και η χορήγηση σήματος ιατρικού τουρισμού.

Ακριβώς επειδή εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η χώρα μας έχει πολλές δυνατότητες να γίνει ανταγωνιστική και σε αυτόν τον διεθνώς αναπτυσσόμενο τομέα, συστήσαμε, τον περασμένο Νοέμβριο, στο υπουργείο ομάδα εργασίας για τον τουρισμό υγείας και ευεξίας, με σκοπό την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο και της δέσμευσής μας για τη διαφοροποίηση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ειδικό έργο για την ανάπτυξη των υποδομών τουρισμού υγείας και ευεξίας.

Εκτιμάτε ότι θα συνεχιστεί το επενδυτικό ενδιαφέρον στον κλάδο; Θα υπάρξουν νέα κίνητρα για επενδύσεις;

H προσπάθεια της κυβέρνησης για δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επενδύσεις αναδεικνύει την Ελλάδα ως ελκυστικό προορισμό για το επενδυτικό κεφάλαιο. Ο τουριστικός τομέας είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστής στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι αυξανόμενο, όχι μόνο για τους δημοφιλείς προορισμούς παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας αλλά για λιγότερο γνωστές περιοχές της χώρας μας.

Πέρα από τον κλάδο της φιλοξενίας, έντονο ενδιαφέρον εκδηλώνεται και για τις τουριστικές υποδομές, όπως τουριστικοί λιμένες και εγκαταστάσεις τουρισμού υγείας και ευεξίας. Με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που επεξεργαζόμαστε για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης τουριστικών υποδομών της χώρας κατά τα πρότυπα της συλλογιστικής, σύμφωνα με την οποία απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες αδειοδότησης των τουριστικών καταλυμάτων την περίοδο 2013-2014, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε tις προϋποθέσεις για επενδυτική άνθηση και σε αυτό το σκέλος.

Βεβαίως, εργαζόμαστε για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και του αναπτυξιακού νόμου, καθώς και για τη μέγιστη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα έργα που έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το ΤΑΑ αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στη διαφοροποίηση και την ενίσχυση του τουριστικού χαρτοφυλακίου της χώρας μέσω της προώθησης ειδικών μορφών τουρισμού και ειδικότερα του ορεινού τουρισμού, του τουρισμού υγείας και ευεξίας, του καταδυτικού τουρισμού, του αγροτουρισμού και γαστρονομικού τουρισμού, καθώς και του θαλάσσιου τουρισμού. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών θα οδηγήσει στη συνολική αναβάθμιση και διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς της χώρας και μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση ακόμα περισσότερων επενδύσεων στον τουρισμό.

Αναφορικά με τις νέες αγορές, ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει;

Το υπουργείο Τουρισμού θα υλοποιήσει, το 2024, ένα λεπτομερές σχέδιο marketing με στόχους όπως την ενίσχυση της φήμης της Ελλάδας ως προορισμού αντιθέσεων και εναλλαγών, που μπορεί να προσφέρει μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, την άμβλυνση της εποχικότητας, μέσω και της προώθησης μίας διαφοροποιημένης τουριστικής προσφοράς, και την ισόρροπη, βεβαίως, γεωγραφικά προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η επικοινωνιακή στρατηγική στοχεύει στην προβολή ενός διαφοροποιημένου, πολυθεματικού προϊόντος στις κύριες/παραδοσιακές αγορές και, κατόπιν στρατηγικής προτεραιοποίησης, στην ενίσχυση του μεριδίου και αύξηση των τουριστικών ροών από αγορές όπως των ΗΠΑ, του Καναδά, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, της Ινδίας, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.

Πάμε για νέο ρεκόρ αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το 2024; Ποια η εκτίμηση που έχετε αυτήν τη στιγμή; Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν τη σεζόν;

Η Ελλάδα αποτελεί πλέον έναν τουριστικό προορισμό με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και μεγάλη δυναμική. Τα ρεκόρ αφίξεων και ταξιδιωτικών εισπράξεων που καταγράφονται για το 2023, ασφαλώς, μας ικανοποιούν, ενώ και τα μηνύματα που έχουμε λάβει για το 2024 μέσα από τη συμμετοχή μας σε μεγάλες τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού και από επαφές με εκπροσώπους της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Ωστόσο, όπως έχουμε αναφέρει, το στοίχημα για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού είναι η διασφάλιση μιας μακροχρόνιας και βιώσιμης και ανάπτυξης που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για ολόκληρη τη χώρα και τους πολίτες και με αυτήν τη στόχευση εργαζόμαστε στο υπουργείο Τουρισμού.

Οσον αφορά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ελπίζουμε όλοι, κατ’ αρχάς, ότι θα τερματιστούν σύντομα οι εχθροπραξίες. Θεωρώ ότι οι επιπτώσεις για τον τουρισμό στη χώρα μας θα είναι περιορισμένες και θα μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε.

Επιστολική ψήφος: Στη Βουλή τη Δευτέρα το νομοσχέδιο

Μητσοτάκης για γάμο ομόφυλων ζευγαριών: Δεν θέλω να διχάσω – Η Ελλάδα που οραματίζομαι είναι μια συμπεριληπτική χώρα

Μαρινάκης: H στήριξη της νέας οικογένειας είναι το μεγαλύτερο στοίχημα

Φαβορί ο Γεραπετρίτης για να… πάει Βρυξέλλες

Στέφανος Μάνος: Θα ψήφιζα «ναι» στο νομοσχέδιο για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κασσελάκης «καίει» γέφυρες με τον Τσίπρα…

Γάμος ομόφυλων: Επιχείρηση πειθούς και πίεσης σε 60 βουλευτές – Όλο το παρασκήνιο στην ΚΟ της ΝΔ

Σύνδεσμος πηγής

monomaxos.gr
monomaxos.grhttp://monomaxos.gr
Ανακαλύψτε έναν κόσμο γνώσης και έμπνευσης στο Monomaxos, το ενημερωτικό μας ιστολόγιο. Εξερευνήστε συναρπαστικά άρθρα σε μια ποικιλία θεμάτων, από επιστήμη και τεχνολογία έως τρόπο ζωής και ταξίδια. Βυθιστείτε σε ενδιαφέρουσες πληροφορίες που θα σας φωτίσουν και θα σας διασκεδάσουν, με ένα μόνο κλικ.
RELATED ARTICLES

Leave a reply

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Most Popular

Recent Comments

Όλγα Κεφαλογιάννη στον ΕΤ: Νέο μοντέλο διακυβέρνησης στον τουρισμό – Ελεύθερος Τύπος


Η κ. Ολγα Κεφαλογιάννη είχε θέσει τον θεμέλιο λίθο για την αναρρίχηση των μεγεθών του ελληνικού τουρισμού σε μια δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα και πλέον φιλοδοξεί, μεταξύ άλλων, να αναπτύξει μορφές τουρισμού που δύνανται να επιμηκύνουν τον τουρισμό στην Ελλάδα όλο τον χρόνο και με υψηλού εισοδήματος τουρίστες. Στη συνέντευξή της στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής η υπουργός Τουρισμού ανοίγει τα χαρτιά της αναφορικά με τα επόμενα βήματά της, κινήσεις που θα αναδεικνύουν τη βιωσιμότητα των προορισμών, αλλά συνάμα θα δίδουν ώθηση στην προσέλκυση επενδύσεων.

Η επιστροφή σας στο υπουργείο Τουρισμού συνοδεύεται με νομοθετικές πρωτοβουλίες αλλά και δράσεις που αγγίζουν θεμελιώδη ζητήματα του ελληνικού τουρισμού. Τι αναμένουμε εντός του 2024;

Με τον Ν. 5061/2023 κάναμε ένα πρώτο αλλά απαραίτητο βήμα προς τον στόχο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Με τη θεσμοθέτηση συμβουλευτικών οργάνων, όπως το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού και το Παρατηρητήριο για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο, στοχεύουμε στον σχεδιασμό μιας ισόρροπης ανάπτυξης, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στις επιμέρους περιφέρειες, αλλά και στη συστηματική μέτρηση και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων του τουρισμού.

Για τo επόμενο διάστημα έχουν δρομολογηθεί θεσμικές παρεμβάσεις που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, στον εκσυγχρονισμό των λειτουργικών προδιαγραφών των καταλυμάτων και εναρμόνιση του συστήματος κατάταξης των καταλυμάτων σε κατηγορίες κατά τα πρότυπα κατάταξης που προωθούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στην απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης τουριστικών υποδομών, όπως οι τουριστικοί λιμένες και οι εγκαταστάσεις τουρισμού υγείας και ευεξίας.

Επεξεργαζόμαστε, επίσης, την περαιτέρω εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών, όπως και του πλαισίου για τους Πρότυπους Τουριστικούς Προορισμούς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, καθώς επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε και να οριοθετήσουμε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης στον τουρισμό, στο οποίο θα εμπλέκονται και θα συνεργάζονται ο ιδιωτικός τομέας, η κεντρική κυβέρνηση και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τι θα εμπεριέχει το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο στον τουρισμό;

Είναι σαφές ότι η ορθολογική και με μέτρο ανάπτυξη του τουρισμού απαιτεί μακροχρόνιο σχεδιασμό με ορισμό αρχών, κανόνων και προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και προοπτικές της χώρας και των περιοχών (ορεινών, νησιωτικών, παράκτιων, αστικών κέντρων). Προϋποθέτει, επιπλέον, την ανάπτυξη βασικών υποδομών υποστήριξης (π.χ. μεταφορές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.), αλλά και ορθολογικό συνδυασμό με τις άλλες δραστηριότητες, πέραν του τουρισμού, σε κάθε περιοχή.

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό θα αποτελέσει ένα σημαντικό θεσμικό εργαλείο για την Πολιτεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την τουριστική αγορά, καθώς προσδιορίζει έναν οργανωμένο τρόπο ανάπτυξης και θέτει σταθερές και ξεκάθαρες βάσεις για τη χρήση της γης στην τουριστική δραστηριότητα.

Οι κατευθύνσεις του θα προσφέρουν, επιπλέον, ένα πλαίσιο, με ξεκάθαρους κανόνες, που είναι απαραίτητο για τα χωροταξικά σχέδια των περιφερειών και τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια. Επίσης, οι κατευθύνσεις αυτές θα συμβάλουν καίρια στη διατύπωση εφικτών επενδυτικών προτάσεων στον τουρισμό, ενώ θα διευκολύνουν και τις διαδικασίες αξιολόγησης και έγκρισής τους.

Οσον αφορά στον τουρισμό Υγείας, είχατε βάλει το νερό στο αυλάκι, όμως η προσπάθειά σας δεν είχε συνέχεια. Τι ετοιμάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση;

Tο 2013 εισαγάγαμε ως υπουργείο Τουρισμού θεσμικό πλαίσιο για τον ιατρικό τουρισμό, ως μίας από τις κατηγορίες του τουρισμού υγείας. Είχαν τεθεί τότε οι ελάχιστοι όροι και προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητας: η υποχρεωτική πιστοποίηση των παρόχων ιατρικού τουρισμού, η τήρηση μητρώου και η χορήγηση σήματος ιατρικού τουρισμού.

Ακριβώς επειδή εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η χώρα μας έχει πολλές δυνατότητες να γίνει ανταγωνιστική και σε αυτόν τον διεθνώς αναπτυσσόμενο τομέα, συστήσαμε, τον περασμένο Νοέμβριο, στο υπουργείο ομάδα εργασίας για τον τουρισμό υγείας και ευεξίας, με σκοπό την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο και της δέσμευσής μας για τη διαφοροποίηση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ειδικό έργο για την ανάπτυξη των υποδομών τουρισμού υγείας και ευεξίας.

Εκτιμάτε ότι θα συνεχιστεί το επενδυτικό ενδιαφέρον στον κλάδο; Θα υπάρξουν νέα κίνητρα για επενδύσεις;

H προσπάθεια της κυβέρνησης για δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επενδύσεις αναδεικνύει την Ελλάδα ως ελκυστικό προορισμό για το επενδυτικό κεφάλαιο. Ο τουριστικός τομέας είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστής στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι αυξανόμενο, όχι μόνο για τους δημοφιλείς προορισμούς παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας αλλά για λιγότερο γνωστές περιοχές της χώρας μας.

Πέρα από τον κλάδο της φιλοξενίας, έντονο ενδιαφέρον εκδηλώνεται και για τις τουριστικές υποδομές, όπως τουριστικοί λιμένες και εγκαταστάσεις τουρισμού υγείας και ευεξίας. Με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που επεξεργαζόμαστε για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης τουριστικών υποδομών της χώρας κατά τα πρότυπα της συλλογιστικής, σύμφωνα με την οποία απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες αδειοδότησης των τουριστικών καταλυμάτων την περίοδο 2013-2014, επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε tις προϋποθέσεις για επενδυτική άνθηση και σε αυτό το σκέλος.

Βεβαίως, εργαζόμαστε για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και του αναπτυξιακού νόμου, καθώς και για τη μέγιστη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα έργα που έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το ΤΑΑ αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στη διαφοροποίηση και την ενίσχυση του τουριστικού χαρτοφυλακίου της χώρας μέσω της προώθησης ειδικών μορφών τουρισμού και ειδικότερα του ορεινού τουρισμού, του τουρισμού υγείας και ευεξίας, του καταδυτικού τουρισμού, του αγροτουρισμού και γαστρονομικού τουρισμού, καθώς και του θαλάσσιου τουρισμού. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών θα οδηγήσει στη συνολική αναβάθμιση και διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς της χώρας και μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση ακόμα περισσότερων επενδύσεων στον τουρισμό.

Αναφορικά με τις νέες αγορές, ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει;

Το υπουργείο Τουρισμού θα υλοποιήσει, το 2024, ένα λεπτομερές σχέδιο marketing με στόχους όπως την ενίσχυση της φήμης της Ελλάδας ως προορισμού αντιθέσεων και εναλλαγών, που μπορεί να προσφέρει μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, την άμβλυνση της εποχικότητας, μέσω και της προώθησης μίας διαφοροποιημένης τουριστικής προσφοράς, και την ισόρροπη, βεβαίως, γεωγραφικά προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Η επικοινωνιακή στρατηγική στοχεύει στην προβολή ενός διαφοροποιημένου, πολυθεματικού προϊόντος στις κύριες/παραδοσιακές αγορές και, κατόπιν στρατηγικής προτεραιοποίησης, στην ενίσχυση του μεριδίου και αύξηση των τουριστικών ροών από αγορές όπως των ΗΠΑ, του Καναδά, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, της Ινδίας, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.

Πάμε για νέο ρεκόρ αφίξεων και εσόδων στον τουρισμό το 2024; Ποια η εκτίμηση που έχετε αυτήν τη στιγμή; Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν τη σεζόν;

Η Ελλάδα αποτελεί πλέον έναν τουριστικό προορισμό με παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και μεγάλη δυναμική. Τα ρεκόρ αφίξεων και ταξιδιωτικών εισπράξεων που καταγράφονται για το 2023, ασφαλώς, μας ικανοποιούν, ενώ και τα μηνύματα που έχουμε λάβει για το 2024 μέσα από τη συμμετοχή μας σε μεγάλες τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού και από επαφές με εκπροσώπους της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Ωστόσο, όπως έχουμε αναφέρει, το στοίχημα για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού είναι η διασφάλιση μιας μακροχρόνιας και βιώσιμης και ανάπτυξης που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη για ολόκληρη τη χώρα και τους πολίτες και με αυτήν τη στόχευση εργαζόμαστε στο υπουργείο Τουρισμού.

Οσον αφορά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ελπίζουμε όλοι, κατ’ αρχάς, ότι θα τερματιστούν σύντομα οι εχθροπραξίες. Θεωρώ ότι οι επιπτώσεις για τον τουρισμό στη χώρα μας θα είναι περιορισμένες και θα μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε.

Επιστολική ψήφος: Στη Βουλή τη Δευτέρα το νομοσχέδιο

Μητσοτάκης για γάμο ομόφυλων ζευγαριών: Δεν θέλω να διχάσω – Η Ελλάδα που οραματίζομαι είναι μια συμπεριληπτική χώρα

Μαρινάκης: H στήριξη της νέας οικογένειας είναι το μεγαλύτερο στοίχημα

Φαβορί ο Γεραπετρίτης για να… πάει Βρυξέλλες

Στέφανος Μάνος: Θα ψήφιζα «ναι» στο νομοσχέδιο για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Κασσελάκης «καίει» γέφυρες με τον Τσίπρα…

Γάμος ομόφυλων: Επιχείρηση πειθούς και πίεσης σε 60 βουλευτές – Όλο το παρασκήνιο στην ΚΟ της ΝΔ

Σύνδεσμος πηγής

monomaxos.gr
monomaxos.grhttp://monomaxos.gr
Ανακαλύψτε έναν κόσμο γνώσης και έμπνευσης στο Monomaxos, το ενημερωτικό μας ιστολόγιο. Εξερευνήστε συναρπαστικά άρθρα σε μια ποικιλία θεμάτων, από επιστήμη και τεχνολογία έως τρόπο ζωής και ταξίδια. Βυθιστείτε σε ενδιαφέρουσες πληροφορίες που θα σας φωτίσουν και θα σας διασκεδάσουν, με ένα μόνο κλικ.
RELATED ARTICLES

Leave a reply

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Most Popular

Recent Comments