Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024
ΑρχικήΥγείαΜετεγκατάσταση των δομών του ΟΚΑΝΑ με αφορμή την ανασυγκρότησή τους στα νοσοκομεία

Μετεγκατάσταση των δομών του ΟΚΑΝΑ με αφορμή την ανασυγκρότησή τους στα νοσοκομεία

Με αφορμή αυτές τις μέρες δημοσιεύματα για πιθανό κλείσιμο των Μονάδων του ο ΟΚΑΝΑ επισημαίνει ότι οι Μονάδες αυτές δεν κάνω κλείνουν αλλά ολοκληρώνεται μετεγκατάσταση σε κάποιες και επαναλειτουργία σε άλλες μόλις τελειώσει το σχέδιο ανασυγκρότησης των νοσοκομείων με κάλυψη νέων, αλλά χρόνιων και πάγιων αιτημάτων των ωφελούμενων.

Συγκεκριμένα:

Σε ό,τι αφορά στη ΜΟΘΕ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, αυτές τις μέρες ο Οργανισμός ενημερώθηκε θέλω τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την ανέγερση νέου κτιρίου που θα ακόμη στεγάζει {μεταξύ} άλλων τη μονάδα του ΟΚΑΝΑ. Με την ολοκλήρωσή της ανέγερσης, και πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις σε μια προσπάθεια λειτουργήσει μία ΜΟΘΕ, θα ακόμη παραχωρηθεί και πάλι χώρος για τη μονάδα του ΟΚΑΝΑ εντός του πιο πρόσφατο κατασκευή, προκειμένου το ιδιωτικό να συνεχίσει να παράσχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του προς τους ωφελούμενούς του εντός του ΓΝΑ Ευαγγελισμός.

Σε ό,τι αφορά στη ΜΟΘΕ Γ.Ν Νικαίας-Αγ. Παντελεήμων, το σχέδιο ανασυγκρότησης προβλέπει την επαναφορά της λειτουργίας της ως Μονάδα Υποκατάστασης με μεθαδόνη. Θα ακόμη θα θέλετε να σημειωθεί, ότι η ΜΟΘΕ Γ.Ν Νικαίας-Αγ. Παντελεήμων λειτουργούσε επί σειρά ετών ως Μονάδα Υποκατάστασης με μεθαδόνη και στον τελευταίο καιρό αποτελούσε πάγιο αίτημα των ωφελουμένων, η δημιουργία, μιας καθώς και ΜΟΘΕ με μεθαδόνη μέσα των γεωγραφικών ορίων της 2ης ΔΥΠΕ, αλλά επιπλέον της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε -στην εν εξαιτίας μονάδα- η αλλαγή χορήγησης του υποκατάστατου θέλω βουπρενορφίνη σε μεθαδόνη για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών της περιοχής και των ωφελουμένων.

Σε ό,τι αφορά στη ΜΟΘΕ Στρ. Βαρύτη-Γουδί, ο ΟΚΑΝΑ δεν κάνω θα μπορούσε πλέον να συνεχίσει να χρησιμοποιήσει χώρου και των εγκαταστάσεων του εν εξαιτίας στρατοπέδου και ως εκ τούτου αποφασίστηκε η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του σε άλλες όμορες ΜΟΘΕ, με βάση τα πρότυπα εγγύτητας τόπου διαμονής ή και εργασίας των ωφελουμένων, εκτός από των εν γένει θεραπευτικών τους αναγκών.

Ο ΟΚΑΝΑ διαθέτει στον παρόντα χρόνο, εντός του Νομό Αττικής έξι (6) Μονάδες χορήγησης μεθαδόνης, πέντε (5)  στα γεωγραφικά όρια της 1ης ΔΥΠΕ και μία (1) στη δεύτερη ΔΥΠΕ, η οποία χορηγεί και το 2 υποκατάστατα και οι οποίες θα το κάνουν να υποδεχτούν και να υποστηρίξουν τους ασθενείς της συγκεκριμένης Μονάδας.

Σε ό,τι αφορά στη ΜΟΘΕ ΓΝΜ Αμαλία Φλέμινγκ θα ακόμη γίνει μετεγκατάσταση των υπηρεσιών υποκατάστασης σε όμορες ΜΟΘΕ και το κατασκευή θα ακόμη αξιοποιηθεί για άλλου είδους παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών εντός του πεδίο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Στην εν εξαιτίας μονάδα θα ακόμη ενταχθεί η αντιμετώπιση εξαρτήσεων θέλω νέες ουσίες, συγκρίσιμο με συνθετικά διεγερτικά, κοκαΐνη κ.ά., με βασικό στόχο την κάλυψη και αυτών των αναγκών.

Σε ό,τι αφορά στη ΜΟΘΕ ΑΟΝΑ Αγ. Σάββας το σχέδιο ανασυγκρότησης προβλέπει τη μετεγκατάσταση του Εξωτερικού Ιατρείου Συνταγοράφησης (ΕΙΣ) στην Αττική θέλω το χώρο του ΠΝΑ Σπηλιοπούλειου εντός του χώρο της  ΜΟΘΕ ΑΟΝΑ Αγ. Σάββας, ενισχύοντας σημαντικά μία φάση της θεραπείας της εξάρτησης που έχει εξόχως θετικό αποτύπωμα στην επανένταξη των ωφελουμένων. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι τα Εξωτερικά Ιατρεία Συνταγοράφησης αποτελούν επανενταξιακές δομές του ΟΚΑΝΑ, καθώς σε αυτές, ως επί τω πλείστω, παρακολουθούν αυτό το σύστημα, ωφελούμενοι, οι οποίοι {έχουν} μεγάλα διαστήματα αποχής θέλω τη χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, τακτικά εργάζονται, παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης ή και επαγγελματικής κατάρτισης και {έχουν} δημιουργήσει οικογένειες. Η περαιτέρω ενδυνάμωση των επανενταξιακών δομών του ΟΚΑΝΑ αποτελεί, θέλω πλευράς του, τόσο συλλογής, τόσο όσο και υποχρέωση. Μέχρι αυτό το σημείο, το Εξωτερικό Ιατρείο Συνταγοράφησης, στεγαζόταν σε μικρό χώρο, ο οποίος, κατά κοινή παραδοχή, δεν κάνω μπορούσε να εξυπηρετήσει πλέον τις θεραπευτικές ανάγκες των ωφελουμένων. Μετέπειτα, το ΕΙΣ μεταφέρεται σε σαφώς μεγαλύτερο χώρο, με περισσότερο θεραπευτικό προσωπικό, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να υποστηρίξει περισσότερους ωφελούμενους.

Σε ό,τι αφορά στη ΜΟΘΕ ΓΝΘ Παπανικολάου τοποθετείται σε απόσταση 15km θέλω το μέσο της Θεσσαλονίκης. Οι θεραπευόμενοι απαιτείται να αλλάξουν δύο και τρεις συγκοινωνίες σε μια προσπάθεια προσεγγίσουν το χώρο της Μονάδας. Αποτελεί πάγιο αίτημα των θεραπευομένων και του προσωπικού του ΟΚΑΝΑ (έχει υποβληθεί σχετική πρόταση-εισήγηση των υπευθύνων των ΜΟΘΕ Θεσσαλονίκης) η μετεγκατάσταση της Μονάδας στον αστικό ιστό, σε πιο κεντρικό σημείο. Μαζί με το σχέδιο ανασυγκρότησης, η Διοίκηση του Οργανισμού ανταποκρίνεται υλοποιώντας το εν εξαιτίας αίτημα, μεταφέροντας τη δομή σε κεντρικό σημείο της πόλης συμβάλλοντας παράλληλα σε λιγότερη ταλαιπωρία των ωφελουμένων. Η εν εξαιτίας μονάδα ΓΝΘ Παπανικολάου θα ακόμη χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ.

Σε ό,τι αφορά στη ΜΟΘΕ Νοσοκομείου Ειδικών Λοιμώξεων Θεσσαλονίκης έχει αποφασιστεί η απόδοση του Νοσοκομείου, θέλω το Ελληνικό Δημόσιο εντός του Ιταλικό Κράτος και στην πραγματικότητα μπορεί να υπάρχει σχετική απόφαση αναστολής λειτουργίας του Νοσοκομείου θέλω το 2013. Αξίζει να σημειωθεί, ότι εντός του χώρο του Νοσοκομείου, δεν κάνω δουλεύει πραγματικά πλέον καμία ιατρική υπηρεσία, άλλο παρά μόνο κάποια εναπομείναντα τμήματα διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών. Ως συνέπεια αυτού του γεγονότος, αποφασίστηκε η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών σε όμορες ΜΟΘΕ, καθώς επίσης και η μεταφορά του μικρού αριθμού ωφελουμένων σε άλλες παράπλευρες μονάδες, υποστηρίζοντας πλήρως τους ωφελούμενους και με πλήρη σύνθεση θεραπευτικής ομάδας.

Η μέθοδος ανασυγκρότησης των ΜΟΘΕ στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 2-3 μηνών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι μέσα από το παρελθόν τόσο το 2009, τόσο όσο και το 2011 αποφασίστηκε και επιτεύχθηκε η μετεγκατάσταση μεγάλων μονάδων, σε διάστημα λίγων ημερών, χωρίς να παρατηρηθεί η διατάραξη της θεραπευτικής  πορείας των ωφελουμένων.

Ένα εξίσου ζωτικό και πάγιο αίτημα των ωφελουμένων ή δεν είναι και η λειτουργία των μονάδων του ΟΚΑΝΑ με διευρυμένο ωράριο. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η ανασυγκρότηση αυτών των μονάδων, υλοποιώντας τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για τη διεύρυνση του ωραρίου και έχοντας κατά νου τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των ωφελουμένων (π.χ. εργασία), ούτως ώστε να μπορέσουν αυτές να καλυφθούν και να εξυπηρετηθούν.

Καθώς και, θα ακόμη θα θέλετε να τονιστεί, ότι το εν εξαιτίας σχέδιο ανασυγκρότησης διασφαλίζει πως δεν κάνω θα είναι χαθεί καμία περιοχή ενδιαφέροντος θεραπείας και δεν κάνω θα είναι μείνει ανικανοποίητο κανένα αίτημα που να αφορά για ένταξη σε {θεραπεία}. Θέλω τα ανωτέρω, προκύπτει πως με τη χρήση του σχεδίου ανασυγκρότησης θα ακόμη πραγματοποιηθεί η βέλτιστη και ορθολογικότερη κατανομή των ωφελουμένων στις ΜΟΘΕ.

Σε ό,τι αφορά στη προχωρώ της θεραπευτικής πορείας των ωφελουμένων, θα ακόμη θα θέλετε να επισημανθεί, ότι το πλήρες των ΜΟΘΕ του Οργανισμού παρέχει τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες προς τους ωφελούμενούς του, συγκρίσιμο με περιγράφονται εντός του ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των ΜΟΘΕ.

«Επειδή αυτό φαινόμενο της εξάρτησης δεν πρέπει στατικό, αλλά εξελίσσεται διαρκώς δυναμικά, αλληλοεπιδρώντας με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, αποτελεί προτεραιότητα για τον ΟΚΑΝΑ η ταλαιπωρία να ανταποκριθούμε σε αυτές τις μεταβολές και τις νέες προκλήσεις, έχοντας ως γνώμονα την ανάγκη για παροχή της κορυφαίας σειράς βιοψυχοκοινωνικών υπηρεσιών προς το πλήρες των ωφελουμένων. Μετέπειτα, με την ανασυγκρότηση αυτή διευρύνονται εντός του βέλτιστο βαθμό οι δυνατότητες θεραπείας, προσφέρονται με καλύτερη κάλυψη, σε περισσότερες περιοχές, με περισσότερες δυνατότητες χορήγησης και των δύο υποκαταστάτων, με διευρυμένο ωράριο και με ακόμη υψηλότερο θεραπευτικά αποτελέσματα με γνώμονα ανά πάσα στιγμή την βέλτιστη κάλυψη των ωφελουμένων και την αξιοποίηση όλων των αποκτήσιμων πόρων» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΟΚΑΝΑ.

monomaxos.gr
monomaxos.grhttp://monomaxos.gr
Ανακαλύψτε έναν κόσμο γνώσης και έμπνευσης στο Monomaxos, το ενημερωτικό μας ιστολόγιο. Εξερευνήστε συναρπαστικά άρθρα σε μια ποικιλία θεμάτων, από επιστήμη και τεχνολογία έως τρόπο ζωής και ταξίδια. Βυθιστείτε σε ενδιαφέρουσες πληροφορίες που θα σας φωτίσουν και θα σας διασκεδάσουν, με ένα μόνο κλικ.
RELATED ARTICLES

Leave a reply

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Most Popular

Recent Comments

Μετεγκατάσταση των δομών του ΟΚΑΝΑ με αφορμή την ανασυγκρότησή τους στα νοσοκομεία

Με αφορμή αυτές τις μέρες δημοσιεύματα για πιθανό κλείσιμο των Μονάδων του ο ΟΚΑΝΑ επισημαίνει ότι οι Μονάδες αυτές δεν κάνω κλείνουν αλλά ολοκληρώνεται μετεγκατάσταση σε κάποιες και επαναλειτουργία σε άλλες μόλις τελειώσει το σχέδιο ανασυγκρότησης των νοσοκομείων με κάλυψη νέων, αλλά χρόνιων και πάγιων αιτημάτων των ωφελούμενων.

Συγκεκριμένα:

Σε ό,τι αφορά στη ΜΟΘΕ ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, αυτές τις μέρες ο Οργανισμός ενημερώθηκε θέλω τη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την ανέγερση νέου κτιρίου που θα ακόμη στεγάζει {μεταξύ} άλλων τη μονάδα του ΟΚΑΝΑ. Με την ολοκλήρωσή της ανέγερσης, και πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις σε μια προσπάθεια λειτουργήσει μία ΜΟΘΕ, θα ακόμη παραχωρηθεί και πάλι χώρος για τη μονάδα του ΟΚΑΝΑ εντός του πιο πρόσφατο κατασκευή, προκειμένου το ιδιωτικό να συνεχίσει να παράσχει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες του προς τους ωφελούμενούς του εντός του ΓΝΑ Ευαγγελισμός.

Σε ό,τι αφορά στη ΜΟΘΕ Γ.Ν Νικαίας-Αγ. Παντελεήμων, το σχέδιο ανασυγκρότησης προβλέπει την επαναφορά της λειτουργίας της ως Μονάδα Υποκατάστασης με μεθαδόνη. Θα ακόμη θα θέλετε να σημειωθεί, ότι η ΜΟΘΕ Γ.Ν Νικαίας-Αγ. Παντελεήμων λειτουργούσε επί σειρά ετών ως Μονάδα Υποκατάστασης με μεθαδόνη και στον τελευταίο καιρό αποτελούσε πάγιο αίτημα των ωφελουμένων, η δημιουργία, μιας καθώς και ΜΟΘΕ με μεθαδόνη μέσα των γεωγραφικών ορίων της 2ης ΔΥΠΕ, αλλά επιπλέον της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής και του Πειραιά. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε -στην εν εξαιτίας μονάδα- η αλλαγή χορήγησης του υποκατάστατου θέλω βουπρενορφίνη σε μεθαδόνη για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών της περιοχής και των ωφελουμένων.

Σε ό,τι αφορά στη ΜΟΘΕ Στρ. Βαρύτη-Γουδί, ο ΟΚΑΝΑ δεν κάνω θα μπορούσε πλέον να συνεχίσει να χρησιμοποιήσει χώρου και των εγκαταστάσεων του εν εξαιτίας στρατοπέδου και ως εκ τούτου αποφασίστηκε η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του σε άλλες όμορες ΜΟΘΕ, με βάση τα πρότυπα εγγύτητας τόπου διαμονής ή και εργασίας των ωφελουμένων, εκτός από των εν γένει θεραπευτικών τους αναγκών.

Ο ΟΚΑΝΑ διαθέτει στον παρόντα χρόνο, εντός του Νομό Αττικής έξι (6) Μονάδες χορήγησης μεθαδόνης, πέντε (5)  στα γεωγραφικά όρια της 1ης ΔΥΠΕ και μία (1) στη δεύτερη ΔΥΠΕ, η οποία χορηγεί και το 2 υποκατάστατα και οι οποίες θα το κάνουν να υποδεχτούν και να υποστηρίξουν τους ασθενείς της συγκεκριμένης Μονάδας.

Σε ό,τι αφορά στη ΜΟΘΕ ΓΝΜ Αμαλία Φλέμινγκ θα ακόμη γίνει μετεγκατάσταση των υπηρεσιών υποκατάστασης σε όμορες ΜΟΘΕ και το κατασκευή θα ακόμη αξιοποιηθεί για άλλου είδους παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών εντός του πεδίο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Στην εν εξαιτίας μονάδα θα ακόμη ενταχθεί η αντιμετώπιση εξαρτήσεων θέλω νέες ουσίες, συγκρίσιμο με συνθετικά διεγερτικά, κοκαΐνη κ.ά., με βασικό στόχο την κάλυψη και αυτών των αναγκών.

Σε ό,τι αφορά στη ΜΟΘΕ ΑΟΝΑ Αγ. Σάββας το σχέδιο ανασυγκρότησης προβλέπει τη μετεγκατάσταση του Εξωτερικού Ιατρείου Συνταγοράφησης (ΕΙΣ) στην Αττική θέλω το χώρο του ΠΝΑ Σπηλιοπούλειου εντός του χώρο της  ΜΟΘΕ ΑΟΝΑ Αγ. Σάββας, ενισχύοντας σημαντικά μία φάση της θεραπείας της εξάρτησης που έχει εξόχως θετικό αποτύπωμα στην επανένταξη των ωφελουμένων. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι τα Εξωτερικά Ιατρεία Συνταγοράφησης αποτελούν επανενταξιακές δομές του ΟΚΑΝΑ, καθώς σε αυτές, ως επί τω πλείστω, παρακολουθούν αυτό το σύστημα, ωφελούμενοι, οι οποίοι {έχουν} μεγάλα διαστήματα αποχής θέλω τη χρήση παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών, τακτικά εργάζονται, παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης ή και επαγγελματικής κατάρτισης και {έχουν} δημιουργήσει οικογένειες. Η περαιτέρω ενδυνάμωση των επανενταξιακών δομών του ΟΚΑΝΑ αποτελεί, θέλω πλευράς του, τόσο συλλογής, τόσο όσο και υποχρέωση. Μέχρι αυτό το σημείο, το Εξωτερικό Ιατρείο Συνταγοράφησης, στεγαζόταν σε μικρό χώρο, ο οποίος, κατά κοινή παραδοχή, δεν κάνω μπορούσε να εξυπηρετήσει πλέον τις θεραπευτικές ανάγκες των ωφελουμένων. Μετέπειτα, το ΕΙΣ μεταφέρεται σε σαφώς μεγαλύτερο χώρο, με περισσότερο θεραπευτικό προσωπικό, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να υποστηρίξει περισσότερους ωφελούμενους.

Σε ό,τι αφορά στη ΜΟΘΕ ΓΝΘ Παπανικολάου τοποθετείται σε απόσταση 15km θέλω το μέσο της Θεσσαλονίκης. Οι θεραπευόμενοι απαιτείται να αλλάξουν δύο και τρεις συγκοινωνίες σε μια προσπάθεια προσεγγίσουν το χώρο της Μονάδας. Αποτελεί πάγιο αίτημα των θεραπευομένων και του προσωπικού του ΟΚΑΝΑ (έχει υποβληθεί σχετική πρόταση-εισήγηση των υπευθύνων των ΜΟΘΕ Θεσσαλονίκης) η μετεγκατάσταση της Μονάδας στον αστικό ιστό, σε πιο κεντρικό σημείο. Μαζί με το σχέδιο ανασυγκρότησης, η Διοίκηση του Οργανισμού ανταποκρίνεται υλοποιώντας το εν εξαιτίας αίτημα, μεταφέροντας τη δομή σε κεντρικό σημείο της πόλης συμβάλλοντας παράλληλα σε λιγότερη ταλαιπωρία των ωφελουμένων. Η εν εξαιτίας μονάδα ΓΝΘ Παπανικολάου θα ακόμη χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών του ΟΚΑΝΑ.

Σε ό,τι αφορά στη ΜΟΘΕ Νοσοκομείου Ειδικών Λοιμώξεων Θεσσαλονίκης έχει αποφασιστεί η απόδοση του Νοσοκομείου, θέλω το Ελληνικό Δημόσιο εντός του Ιταλικό Κράτος και στην πραγματικότητα μπορεί να υπάρχει σχετική απόφαση αναστολής λειτουργίας του Νοσοκομείου θέλω το 2013. Αξίζει να σημειωθεί, ότι εντός του χώρο του Νοσοκομείου, δεν κάνω δουλεύει πραγματικά πλέον καμία ιατρική υπηρεσία, άλλο παρά μόνο κάποια εναπομείναντα τμήματα διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών. Ως συνέπεια αυτού του γεγονότος, αποφασίστηκε η μετεγκατάσταση των υπηρεσιών σε όμορες ΜΟΘΕ, καθώς επίσης και η μεταφορά του μικρού αριθμού ωφελουμένων σε άλλες παράπλευρες μονάδες, υποστηρίζοντας πλήρως τους ωφελούμενους και με πλήρη σύνθεση θεραπευτικής ομάδας.

Η μέθοδος ανασυγκρότησης των ΜΟΘΕ στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 2-3 μηνών. Αξίζει να σημειωθεί, ότι μέσα από το παρελθόν τόσο το 2009, τόσο όσο και το 2011 αποφασίστηκε και επιτεύχθηκε η μετεγκατάσταση μεγάλων μονάδων, σε διάστημα λίγων ημερών, χωρίς να παρατηρηθεί η διατάραξη της θεραπευτικής  πορείας των ωφελουμένων.

Ένα εξίσου ζωτικό και πάγιο αίτημα των ωφελουμένων ή δεν είναι και η λειτουργία των μονάδων του ΟΚΑΝΑ με διευρυμένο ωράριο. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η ανασυγκρότηση αυτών των μονάδων, υλοποιώντας τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για τη διεύρυνση του ωραρίου και έχοντας κατά νου τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες των ωφελουμένων (π.χ. εργασία), ούτως ώστε να μπορέσουν αυτές να καλυφθούν και να εξυπηρετηθούν.

Καθώς και, θα ακόμη θα θέλετε να τονιστεί, ότι το εν εξαιτίας σχέδιο ανασυγκρότησης διασφαλίζει πως δεν κάνω θα είναι χαθεί καμία περιοχή ενδιαφέροντος θεραπείας και δεν κάνω θα είναι μείνει ανικανοποίητο κανένα αίτημα που να αφορά για ένταξη σε {θεραπεία}. Θέλω τα ανωτέρω, προκύπτει πως με τη χρήση του σχεδίου ανασυγκρότησης θα ακόμη πραγματοποιηθεί η βέλτιστη και ορθολογικότερη κατανομή των ωφελουμένων στις ΜΟΘΕ.

Σε ό,τι αφορά στη προχωρώ της θεραπευτικής πορείας των ωφελουμένων, θα ακόμη θα θέλετε να επισημανθεί, ότι το πλήρες των ΜΟΘΕ του Οργανισμού παρέχει τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες προς τους ωφελούμενούς του, συγκρίσιμο με περιγράφονται εντός του ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας των ΜΟΘΕ.

«Επειδή αυτό φαινόμενο της εξάρτησης δεν πρέπει στατικό, αλλά εξελίσσεται διαρκώς δυναμικά, αλληλοεπιδρώντας με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, αποτελεί προτεραιότητα για τον ΟΚΑΝΑ η ταλαιπωρία να ανταποκριθούμε σε αυτές τις μεταβολές και τις νέες προκλήσεις, έχοντας ως γνώμονα την ανάγκη για παροχή της κορυφαίας σειράς βιοψυχοκοινωνικών υπηρεσιών προς το πλήρες των ωφελουμένων. Μετέπειτα, με την ανασυγκρότηση αυτή διευρύνονται εντός του βέλτιστο βαθμό οι δυνατότητες θεραπείας, προσφέρονται με καλύτερη κάλυψη, σε περισσότερες περιοχές, με περισσότερες δυνατότητες χορήγησης και των δύο υποκαταστάτων, με διευρυμένο ωράριο και με ακόμη υψηλότερο θεραπευτικά αποτελέσματα με γνώμονα ανά πάσα στιγμή την βέλτιστη κάλυψη των ωφελουμένων και την αξιοποίηση όλων των αποκτήσιμων πόρων» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΟΚΑΝΑ.

monomaxos.gr
monomaxos.grhttp://monomaxos.gr
Ανακαλύψτε έναν κόσμο γνώσης και έμπνευσης στο Monomaxos, το ενημερωτικό μας ιστολόγιο. Εξερευνήστε συναρπαστικά άρθρα σε μια ποικιλία θεμάτων, από επιστήμη και τεχνολογία έως τρόπο ζωής και ταξίδια. Βυθιστείτε σε ενδιαφέρουσες πληροφορίες που θα σας φωτίσουν και θα σας διασκεδάσουν, με ένα μόνο κλικ.
RELATED ARTICLES

Leave a reply

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Most Popular

Recent Comments