Οι 4 άξονες για την αντιμετώπιση του bullying – Ο στόχος του υπουργείου Υγείας – Monomaxos

0
12


Τον περιορισμό των φαινομένων σχολικού εκφοβισμού (bullying) και παραβατικότητας παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων, που αυξάνονται ολοένα και περισσότερο στη χώρα μας, έχει βάλει στο «στόχαστρο» το υπουργείο Υγείας.

Σε πρώτη φάση, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, προχωρά σε μια πιλοτική ολοκληρωμένη παρέμβαση αποκλειστικά προληπτικού χαρακτήρα, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα αναπτυχθούν δράσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της προπαραβατικής και της παραβατικής συμπεριφοράς των ανηλίκων, μέσω της επέκτασης λειτουργίας του «Κέντρου Ημέρας για την Στήριξη της Οικογένειας», της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ, στην Θεσσαλονίκη και του «Κέντρου Ημέρας» της ΕΠΑΨΥ αντίστοιχα στην Αθήνα.

Το συνολικό έργο, το οποίο από άποψη σκοπιμότητας πήρε «πράσινο φως» στις αρχές του μήνα, για την τριετία 2024-2026, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του  Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) .

Η φιλοσοφία και ο πυρήνας 

Η επέκταση των υπηρεσιών των δύο κέντρων θα γίνει με σκοπό τη δημιουργία δικτύου ολιστικής παρέμβασης και αντιμετώπισης σε κάθε ένα από αυτά, που περιλαμβάνει Κινητό Κλιμάκιο, Παράρτημα Ειδικών Θεραπειών, Μονάδα Βραχυχρόνιας Παραμονής και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες

Η φιλοσοφία και ο πυρήνας του έργου βασίζονται στην πεποίθηση ότι η αρχική παρέμβαση θα γίνεται στους δρόμους και τις πλατείες (Κινητό Κλιμάκιο) όπου εξελίσσεται το φαινόμενο, με την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης και ευαισθητοποίησης.

Στη συνέχεια, με τη λειτουργία του Παραρτήματος Ειδικών Θεραπειών και της Μονάδας Βραχυχρόνιας Παραμονής θα παρέχεται εξατομικευμένη φροντίδα και θεραπεία σε υποθέσεις που αξιολογούνται και κρίνονται ότι χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση και θεραπεία. Παράλληλα, η ένταξη καινοτόμων τεχνολογιών θα διευκολύνει αφενός την προσέγγιση του πληθυσμού στόχου και αφετέρου θα επιταχύνει και μεγιστοποιήσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. 

Τι θα περιλαμβάνουν οι 4 άξονες

Μέσω των τεσσάρων αξόνων, το έργο φιλοδοξεί να φέρει επανάσταση στη φροντίδα της ψυχικής υγείας, να προλάβει την παραβατικότητα των ανηλίκων και να προωθήσει θετικές αλλαγές στις κοινότητες μέσω καινοτόμων ψηφιακών λύσεων και συνεργατικών προσπαθειών με τοπικούς φορείς. Ειδικότερα, οι 4 άξονες θα περιλαμβάνουν:

Άξονας 1: Παράρτημα Ειδικών Θεραπειών 

 • Έγκαιρη Παρέμβαση (Πρόληψη -Ευαισθητοποίηση- Ενδυνάμωση) 
 • Ανάπτυξη ενός μοντέλου πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας ανηλίκων, το οποίο θα στοχεύει στους βασικούς παράγοντες της τοπικής κοινωνίας 

Άξονας 2: Μονάδα Βραχυχρόνιας Παραμονής 

 • Ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες 
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός 
 • Συμβουλευτικές/Θεραπευτικές υπηρεσίες 
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση 
 • Συνεργασία με οικογένειες 
 • Αξιολόγηση 
 • Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων 
 • Ενσωμάτωση στην κοινότητα 

Άξονας 3: Κινητό Κλιμάκιο Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης 

 • Καταγραφή Περιοχών Κινδύνου 
 • Εντοπισμός Παραβατικών Ανηλίκων (Ατομικά ή Ομάδες)
 • Προσέγγιση- Παρέμβαση- Υποστήριξη 
 • Υποστήριξη Οικογένειας Παραβατικών Ανηλίκων
 • Εντοπισμός Άτυπων Δικτύων 
 • Συνεργατικές Δράσεις Ευαισθητοποίησης – Ενημέρωσης με Άτυπα Δίκτυα 
 • Δικτύωση Επίσημου και Άτυπου Δικτύου 
 • Καταγραφή προβλημάτων 
 • Σύσταση Ομάδων Αυτό-Υποστήριξης 
 • Ανάπτυξη ομάδων εθελοντών 
 • Παραπομπές 

Άξονας 4: Ψηφιακή Καινοτομία και Έρευνα 

 • Μετάφραση και Στάθμιση διεθνών ερευνητικών εργαλείων 
 • Μετάφραση και Στάθμιση διεθνών εργαλείων παρέμβασης 
 • Έρευνα σχετική με τα χαρακτηριστικά των ανήλικων παραβατών στην Ελλάδα (διαμόρφωση προφίλ κλπ. 
 • Διερεύνηση του φαινομένου της παραβατικότητας ανηλίκων 
 • Μέτρηση Αποτελεσματικότητας Μεθόδων Προσέγγισης και Παρέμβασης 
 • Τεκμηρίωση Καλών Πρακτικών και Συγγραφή Οδηγού Κριτηρίων Επιλογής Καλών Πρακτικών 
 • Ανάπτυξη πλατφόρμας 
 • Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά και tablets

Τα συνολικό ποσό χρηματοδότησης του έργου ανέρχεται στο 1.000.000 ευρώ. Για το έτος 2024 οι φορείς θα εισπράξουν το 35 % του ποσού (350.000 ευρώ), για το 2025 το 35% του ποσού (350.000) ευρώ και για το 2026 το 30% του ποσού (300.000 ευρώ).